Erhan Yakut Software Developer @Binalyze | Founder @Passwall | Golang Enthusiast | Open Sorcerer

Bazı SQL SELECT Komutları

56 sec read

SQL komutalarından en çok kullanılanlarından birisi SELECT yani veri çekme komutudur. Bu komutu etkili şekilde kullanarak dilediğiniz verileri hızlı bir şekilde çekebilir ve en doğru sonuçları kullanıcılarınıza gösterebilirsiniz.

Konuya geçmeden birkaç kelimenin karşılığını vereyim.
column:sütun
row:satır
field:alan
table:tablo

SELECT * FROM tablename
Tüm satır ve sütunları çeker

SELECT column FROM tablename
Belirli bir sütunu çeker

SELECT sum(column) FROM tablename
Belirli bir sütundakilerin toplamını çeker

SELECT distinct column FROM tablename
Belirli bir sütundaki farklı (eşsiz) verileri çeker

SELECT * FROM tablename WHERE condition
Koşula uyan tüm satır ve sütunları çeker

SELECT * FROM tablename WHERE BINARY condition
Koşula uyan tüm satır ve sütunları çeker. Koşul büyük-küçük harf duyarlıdır

SELECT * FROM table1 INNER JOIN table2 on table1.id=table2.id
İki tabloyu birleştirip tüm satır ve sütunları çeker

SELECT table1.* FROM table1 INNER JOIN table2 on table1.id=table2.id
İki tabloyu birleştirip sadece table1’in satır ve sütunlarını çeker

SELECT LAST_INSERT_ID() as new_id
Son kaydedilen ID’yi new_id değişkenine atayarak çeker

SELECT max(column) AS alias
Bir sütundaki en büyük sayıyı alias değişkenine atayarak çeker

SELECT * FROM table ORDER BY column
Belirtilen sütuna göre sıralama yaparak satırları çeker

SELECT * FROM table LIMIT 10,20
10uncu satırdan sonraki ilk 20 satırı çeker

Erhan Yakut Software Developer @Binalyze | Founder @Passwall | Golang Enthusiast | Open Sorcerer