Erhan Yakut Software Developer @Binalyze | Founder @Passwall | Golang Enthusiast | Open Sorcerer

301 Redirect (Yönlendirme)

31 sec read

Bazı arama motorları sitelerimizi, alanadının başına www ekleyerek bazıları ise www olmadan indekslerler. Bunun önüne geçmek ve örneğin yakuter.com’a gelen tüm ziyaretçileri www.yakuter.com adresine yönlendirmek için 301 Redirect (yönlendirme) ‘i kullanabiliriz. Bu yönlendirmeyi yapmanın bir kaç farklı yolu vardır.

Benim kullandığım yol .htaccess dosyası yönlendirmesidir. Sitenizin .htaccess dosyasına şu kodu yazarak bu yönlendirmeyi yapabilirsiniz.
[php]Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
rewritecond %{http_host} ^siteniz.com [nc]
rewriterule ^(.*)$ http://www.siteniz.com/$1 [r=301,nc][/php]
PHP için 301 yönlendirmesi
[php]<?
Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
Header( "Location: http://www.siteniz.com" );
?> [/php]
ASP için 301 yönlendirmesi
[php]<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status="301 Moved Permanently";
Response.AddHeader("Location","http://www.new-url.com/");
%>[/php]

Erhan Yakut Software Developer @Binalyze | Founder @Passwall | Golang Enthusiast | Open Sorcerer

Dünyada E-Ticaret Sektörü ve İşletmeler İçin Satış Fırsatları

Tüketici davranışları günden güne değişmekte ve alış veriş yapma alışkanlıkları buna bağlı olarak farklılaşmaktadır. Özellikle günümüz internet ve teknoloji çağında online ticaret büyük bir...
Erhan Yakut
3 min read