Erhan Yakut Software Developer @Binalyze | Founder @Passwall | Golang Enthusiast | Open Sorcerer

WordPress the_excerpt() Fonksiyonundaki Gelişmeler

1 min read

Worpdress’in en güzel yanı da birbirinden güzel, kolayca kullanılabilir fonksiyonlara sahip olması. Bu fonksiyonlardan en çok bilinenlerden birisi de the_excerpt() fonksiyonudur. Bu fonksiyon sayesinde standart WordPress döngüsü içinde yazılarımızın tamamını değil de özetini gösterebilmekteyiz.

Eskiden the_excerpt() fonksiyonu çok kısıtlı bir kullanıma sahipti. Özet olarak gösterilecek kelime sayısı gibi özellikleri değiştiremiyorduk veya eklenti kullanmak zorunda kalıyorduk. WordPress’in son sürümleriyle beraber bu fonksiyon da geliştirildi. Şimdi çok daha kolay bir kullanımı var.

WordPress the_excerpt() Fonksiyonu

Bu fonksiyonun standart kullanımı WordPress içinde şu şekildedir;
[php]<?php the_excerpt(); ?>[/php]
Bunun çıktısı ise mevcut çalışma şekli ise yazının 55 kelimesini alır ve sonuna […] ekler.

EY TÜRK GENÇLİĞİ!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! […]

“excerpt_length” ve “excerpt_more” Filtreleri

Son gelişmelerden sonra excerpt_length ve excerpt_more WordPress filtrelerini kullanarak, 55 kelime ve […] karakterlerini şu şekilde değiştirebiliriz.

Not: Bu verdiğim kodları döngü dışında kullanmalısınız. Temanızın functions.php dosyasında kullanmak en mantıklısıdır.
[php]<?php
//excerpt_length yani uzunluk filtresi
function yeni_uzunluk($kelime) {
return 20;
}
add_filter(‘excerpt_length’, ‘yeni_uzunluk’);
//Özet olarak 55 değil 20 kelime seçilir.

//excerpt_more yani […] filtresi
function yeni_devam($devam) {
return ‘ >>>’;
}
add_filter(‘excerpt_more’, ‘yeni_devam’);
//Yazının devamını işaret eden […] yerine >>> yazar.
?>[/php]

functions.php dosyasına bu kodları ekledikten sonra the_excerpt fonksiyonunu yine aynı şekilde kullanabilirsiniz.
[php]<?php the_excerpt(); ?>[/php]

Güle güle kullanın ;)

Erhan Yakut Software Developer @Binalyze | Founder @Passwall | Golang Enthusiast | Open Sorcerer