Erhan Yakut Software Developer @Binalyze | Founder @Passwall | Golang Enthusiast | Open Sorcerer

TCK’da Bilişim Suçları Cezası

1 min read

Az önce yöneylem sınavından çıktım. Çok iyi geçmedi ama 30 almam yeterli olduğu için ( ilk sınavım biraz yüksekti de :D ) rahat geçiyorum :) ama bir daha bu dersin adını bile duymak istemiyorum haberiniz olsun :) Neyse daha sonra internete bakıp biraz kafa dağıtayım dedim. Noktam.net ‘de çok faydalı bir yazıya rastladım. Türk Ceza Kanunu’nda Bilişim Suçları Cezası… Hep merak etmiştim :) Hem bunu yazıyorum ki hacker olmayı düşünenler daha yolun başındayken bir daha düşünsünler ;)

  • ( 1 ) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.
  • ( 2 ) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
  • ( 3 ) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına
  • Madde 0244: Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
  • ( 1 ) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • ( 2 ) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • ( 3 ) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
  • ( 4 ) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur
Erhan Yakut Software Developer @Binalyze | Founder @Passwall | Golang Enthusiast | Open Sorcerer

Dünyada E-Ticaret Sektörü ve İşletmeler İçin Satış Fırsatları

Tüketici davranışları günden güne değişmekte ve alış veriş yapma alışkanlıkları buna bağlı olarak farklılaşmaktadır. Özellikle günümüz internet ve teknoloji çağında online ticaret büyük bir...
Erhan Yakut
3 min read