Erhan Yakut Software Developer @Binalyze | Founder @Passwall | Golang Enthusiast | Open Sorcerer

Javascript İle Form Göndermek

25 sec read

Bazı uygulamlarda böyle bir işleme ihtiyaç duyabiliyoruz. Tanımına bakıp da zor olduğunu sanmayın. Javascript ile form göndermek düşündüğünüzden daha basit.
Formumuz şu şekilde diyelim
[php] <form name="formumuz" action="dosya.php"><input type="hidden" name="phpMyAdmin" value="kg4cOVPgi2dQIEGuJWfgcJ1d8o4" />
<input type=’text’ name=’bilgi’>
<A href="javascript: submitform()">Gönder</A>
</form>[/php]
Javascriptimizin de şu satırları içermesi yeterli
[php]<SCRIPT language="JavaScript">
function submitform()
{
document.formumuz.submit();
}
</SCRIPT>[/php]
Hepsi bu kadar ;)

Erhan Yakut Software Developer @Binalyze | Founder @Passwall | Golang Enthusiast | Open Sorcerer