Erhan Yakut Software Developer @Binalyze | Founder @Passwall | Golang Enthusiast | Open Sorcerer

CentOS MySQL Kurulumu

1 min read

CentOS LinuxCentos MySQL Kurulumu
MySQL oldukça güçlü ve çok yaygın kullanılan bir veritabanı sunucusudur. Web Hosting firmalarının bir numaralı tercihi de denilebilir. Bu yazımda da CentOS Linux dağıtımı üzerine MySQL‘in nasıl kurulacağını kısaca anlatmak istedim.

Kurulum için öncelikle terminali açarak aşağıdaki kodları yazıyoruz. İlk satırdaki kod kurulumu yapar, ikinci satır iste MySQL’i başlatır.

[php]sudo yum install mysql-server
sudo service mysqld start[/php]

Kurulum esnasında sizden iki defa izin istenecek. İkisine de Yes dedikten sonra MySQL kurulmuş olacak. Bilgisayarımız yeniden başlatıldığında MySQL’in otomatik olarak başlaması için de aşağıdaki kodu çalıştırıyoruz.

[php]chkconfig –levels 235 mysqld on[/php]

Kurulum tamamlandıktan sonra MySQL root parolasını belirlememiz gerekir. Bunun için de terminalde şu kodu çalıştırıyoruz.

[java]sudo /usr/bin/mysql_secure_installation[/java]

Burada size mevcut parolayı soracaktır. Boş bırakarak giriş yapıyoruz. Bundan sonra size bazı sorular sorularak kurulum devam edecektir. Tüm sorulara Yes (Y) cevabı vererek devam edebiliriz.

Sonuç olarak aşağıdaki gibi bir metin karşınıza çıkarak kurulum tamamlanmış olacaktır.

[php]By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
… Success!

Normally, root should only be allowed to connect from ‘localhost’. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
… Success!

By default, MySQL comes with a database named ‘test’ that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
– Dropping test database…
… Success!
– Removing privileges on test database…
… Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
… Success!

Cleaning up…

All done! If you’ve completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.

Thanks for using MySQL![/php]Erhan Yakut Software Developer @Binalyze | Founder @Passwall | Golang Enthusiast | Open Sorcerer