Erhan Yakut Software Developer @Binalyze | Founder @Passwall | Golang Enthusiast | Open Sorcerer

CentOS Firewall’da FTP Erişimini Açmak

22 sec readWebsitelerine dosya yüklemek için kullanılan en yaygın yöntem FTP protokolüdür. Ancak genel olarak güvenliği tehlikeye sokan bu protokol firewall’larda varsayılan olarak açık değildir. CentOS Linux’un firewall uygulaması olan firewalld’yi aktif hale getirdiğinizde FTP ile sitenize bağlanamadığınızı farkedersiniz. Bu sorunun çözümü için ftp servisinin ve portunun (21) firewalld uygulamasına tanıtılması lazım. Aşağıdaki komutları terminalde çalıştırmanız bu iş için yeterli olacaktır.

[php]# sudo firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=ftp
# firewall-cmd –permanent –add-port=21/tcp
# sudo systemctl restart firewalld[/php]Erhan Yakut Software Developer @Binalyze | Founder @Passwall | Golang Enthusiast | Open Sorcerer